Fundacja Rozwoju Osobistego Horseway

Fundacja Rozwoju Osobistego Horseway

Nasz Statut


Celem działania Fundacji jest: a. działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, b. upowszechnianie warsztatów rozwoju osobistego, w tym warsztatów prowadzonych z udziałem koni, c. działalność społeczna i charytatywna, w szczególności wspieranie osób pasjonujących się pracą z końmi, rozwojem osobistym oraz jeździectwem, d. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym w szczególności jeździectwa,  e.  promowanie turystyki konnej, ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiego Szlaku Konnego, f. promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, w szczególności w branży jeździeckiej,  g. ochrona i promocja zdrowia, h. upowszechnianie rehabilitacji z udziałem koni, i. promocja i organizacja wolontariatu, j. ochrona środowiska i zwierząt, promowanie nie-przemocowych metod pracy z końmi oraz zwalczanie znęcania się nad końmi. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących obszarach:  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie i prowadzenie obozów, warsztatów, szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań i programów edukacyjnych w zakresie rozwoju osobistego oraz jeździectwa. 2. Organizację, wspieranie i udział w imprezach promujących warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty z udziałem koni.  3. Organizację, wspieranie i udział w imprezach promujących humanitarne jeździectwo, turystykę konną oraz metody pracy z końmi bez wykorzystania przemocy. 4. Organizację i prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych. 5. Prowadzenie zajęć z udziałem koni, służących rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 6. Organizację wydarzeń plenerowych, imprez turystycznych i rekreacyjno-sportowych. 7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 8. Promowanie młodych talentów oraz wspieranie osób pracujących z końmi bez użycia przemocy. 9. Pomoc finansową i rzeczową, w tym fundowanie stypendiów, dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, które pasjonują się rozwojem osobistym oraz pracą z końmi. 10. Wsparcie dla instytucji, organizacji i innych osób prawnych i fizycznych, w zakresie upowszechniania warsztatów rozwoju osobistego z udziałem koni oraz edukacji jeździeckiej. 11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 12. Tworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji działań statutowych.

NASZE WARSZTATY


WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO Z UDZIALEM KONI

 

Metoda HAE jest znana na świecie od ponad 20 lat. W Polsce jest ona wykorzystywana od 2006 roku. Podczas warsztatów wykonuje się w asyście końmi proste ćwiczenia z ziemi, pozwalające wyciągnąć ciekawe wnioski dotyczące własnego zachowania, odkryć w sobie cechy, których nie dostrzegamy, uzmysłowić sobie ograniczenia blokujące nasz rozwój. 

Dzięki udziałowi w warsztatach „Konie uczą Ludzi: Lider z zasadami”:

Będziesz mieć zaobserwujesz w jaki sposób porozumiewasz się z zespołem i jak są odbierane Twoje komunikaty.

Dowiesz się w jaki są sposób przekazywać swoje myśli, jakiego języka używać, tak aby osiągnąć zamierzony efekt. 

Wypróbujesz nowe sposoby motywowania pracowników.

Wybierzesz najefektywniejsze metody przekazywania współpracownikom swoich myśli, oczekiwań i pragnień.

Pokonasz trudności codziennej współpracy z innymi.

Nauczysz się jak odnaleźć w sobie Przywódcę i stworzyć silny zespół.

Dostrzeżesz zalety współdziałania.

Dlaczego konie?:

- jako zwierzęta stadne mają hierarchię liniową najbardziej zbliżoną do ludzi,

- odbierają sygnały na poziomie intencji, która ujawnia się w Twoim zachowaniu,

- mogą udzielić najbardziej obiektywnej informacji zwrotnej, stając się lustrem Twojego zachowania w relacji ze współpracownikami,

- nie odnoszą się do Twojej pozycji w firmie, tylko Twoich sposobów komunikacji z innymi ludźmi,

- uczą szacunku, bliskości i dystansu w zależności od celu Twojego działania.

 

Co w programie? Cały ćwiczeń z końmi oraz intensywnej pracy analitycznej na temat zachowań ludzi.

 

Uczestnicy warsztatów:

Otrzymują materiały szkoleniowe dotyczące wykonywanych ćwiczeń

Otrzymują płytę CD z nagranym przebiegiem ćwiczeń w terminie do 14 dni po warsztatach

Mają zapewnione ubezpieczenie podczas trwania warsztatów

 

Kto prowadzi warsztaty?

Izabela Domagała – absolwentka SGH, wieloletni pracownik Ministerstwa FInansów, certyfikowany trener HAE od 2012 r. certyfikowany specjalista zarządzania projektami od 2008 r. (PRINCE2 PRACTITIONER)

Dariusz Domagała – certyfikowany trener HAE od 2012 r., trener jeździectwa od 2009 r., autor książki "Ktoś to musi powiedzieć!"

Państwa trenerami w trakcie warsztatów będą Konie: Błysk, Kubuś, Nebraska, Maryna.

Co mam zrobić, jeśli nie mam żadnego doświadczenia z końmi?

Doświadczenie z końmi nie jest wymagane, a często wręcz przeszkadza w uczeniu się od koni

Podczas ćwiczeń Uczestnicy nie wsiadają na konie i nie wykonują żadnych czynności pielęgnacyjnych

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są z ziemi

Konie są dobierane do warsztatów według ściśle określonych kryteriów, są spokojne i przyzwyczajone do pracy z końskimi laikami.

Jeżeli w trakcie warsztatów poczujesz, że wolisz być obserwatorem, niż wziąć udział w zadaniu – powiedz nam o tym. Każdy Uczestnik ma prawo włączenia się w ćwiczenia w dowolnej roli i w dowolnym momencie.

 

 

21-23 października 2016 r.:

HOLISTYCZNY WARSZTAT DOBROSTANU KONIA I DOSIADU

 

Koń kuleje, a Ty nie wiesz dlaczego? Dzwonisz do trenera, weterynarza, kowala,... Każdy mówi co innego, a Ty nie wiesz kto ma rację?

 

Zamiast jeździć i szukać w rożnych miejscach - u nas znajdziesz wszystkie odpowiedzi!

 

O jakości współpracy koń-jeździec decyduje wiele czynników. Czasem okazuje się, że nieprawidłowe kucie powoduje dramatyczne skutki. Innym razem, źle dopasowane siodło lub naciągnięty mięsień sprawia koniowi ból. Niekiedy nieprawidłowy dosiad jeźdźca jest przyczyną braku chęci konia do pracy lub pogarszających się wyników w sporcie.

Pierwszy raz w jednym miejscu, na jednym warsztacie możesz dowiedzieć się:

1. jak powinny być pielęgnowane kopyta Twojego konia tak aby jego nogi, stawy i ścięgna były zdrowe, 

2. jak należy trenować konia i jak prawidłowo dopasować siodło aby wierzchowiec nie cierpiał na bóle mięśni, stawów i pleców, co jest bardzo częste, szczególnie u koni sportowych,

3. jak prawidłowo siedzieć w siodle, aby nie przeszkadzać koniowi, nie obijać mu się po grzbiecie i nie sprawiać dyskomfortu podczas wykonywania zadań treningowych.

Prowadzenie: Katarzyna Goraj (Good Hoof Care), Katarzyna Łukaszewicz (Fizjo-Konie) oraz Dariusz Domagała (Stajnia Stara Dąbrowa).

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Zainteresowanych proszę o kontakt.

 

Adres siedziby


Adres: Osiedle Młodych 59 -99-235 Pęczniew

Tel: +48.607 30 20 10

KRS 0000585456


Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 _ __   ___   _____   _  _  
 | |/ //  / _ \\ | __ \\ | || | || 
 | ' //  / //\ \\ | | \ || | || | || 
 | . \\ | ___ ||| |__/ || | \\_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|||_____//  \____// 
 `-` --` `-`  `-` -----`   `---`